Reklamace, výměna, odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy do  14 dnů od doručení

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde

 

Výměna zboží

Výměna může proběhnout i odstoupením od smlouvy (do 14 dnů) a následně novou objednávkou. 

Přijímáme zpět zboží do 14 dnů, které je nepoužité, nezašpiněné, nepoškozené, které má své původní balení a štítky. Zboží zasílejte řádně zabezpečené proti poškození s dokladem o zakoupení. Nepřijímáme zásilky na dobírku. Zboží nesmí vykazovat známky používání, praní, znečištění. Musí být v původních obalech, s visačkami, plavky s hygienickými pásky apod.

Výměna zboží za jiné zboží rozdílné ceny ceny - Pokud vznikne při výměně rozdíl v ceně zboží, může být poplatek za dopravu přičten k rozdílu ceny.

Poplatek, rozdíl ceny lze uhradit hradit

1/ na účet (variabilní symbol číslo objednávky)

2/ přiložením do balíku

3/ dobírkou

Doklad vystavíme po obdržení platby, poplatku. Základním předpokladem pro výměnu je dostupnost zboží skladem u nás nebo u dodavatele. Pokud jste zakoupili poslední kus z daného vzoru a velikosti, je výměnu možné zrealizovat za jiné zboží.

Výměna za zboží, které máme skladem - může proběhnout ihned.

Výměna za zboží, které nemáme skladem - cca týden pokud výrobci ještě daný model a velikost nabízejí.nebo výběr jiného zboží, barvy, velikosti.

Peníze lze vrátit pouze na jméno uvedené na dokladu. Lhůta pro vrácení peněz je 30 dnů. Posíláme je výhradně na bankovní účet zákazníka sdělený zákazníkem písemnou formou.

Reklamace

Poškozené zboží při dopravě reklamujeme po dohodě u dopravce - Poškozené zboží balík nepřebírejte nebo připřebrání sepište protokol o poškození zásilky. Následně nás kontaktujte a dohodneme si další postup, podle míry poškození atd.

Poškozené zboží (oprávněná reklamace) Vám v případě potřeby vyměníme, opravíme nebo po jeho zaslání vrátíme peníze zpět. Lhůta pro vyřešení reklamace je  30 dnů.

Přiložte prosím písemný pokyn ke zboží, co po nás přesně požadujete atd. Pokud nás budete informovat předem, máme možnost rychleji zajistit (odložit) zboží pro výměnu. Můžeme společně dohodnout postup raklamace atd.

Adresa:

Petr Kotyra, Lučina 430, 739 39 Lučina, Česká republika
 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

---------------------------

Budeme přistupovat individuálně k jednotlivým případům pro dosažení spokojenosti zákazníka na kolik to jen bude možné a přijatelné z naší strany.